Renten vil holde seg høy

Samfunnsøkonom Klaus Mohn i Statoil tror rentenivået vil holde seghøyt i Norge.