110 årsverk truet på Sola

Forhandlinger om salg i SAS-konsernet truer på nytt arbeidsplassene til Braathens Technical Services på Sola.