Brannslokking i Kommuneforbundet

Norsk Kommuneforbunds leder Jan Davidsen tar gjenvalg på landsmøtet i oktober. Forbundet unngår eller utsetter dermed en bitter lederstrid.