40.000 lærere ut på nettet

Leder Helga Hjetland i Norsk Lærerlag håper nyttårsløftet til statsminister Kjell Magne Bondevik fører til at lærerne etter hvert skal kunne minst like mye om bruk av internett som elevene de skal lære det bort til. I nyttårstalen slår Bondevik fast at regjeringen de neste to skoleårene vil sørge for at 40.000 lærere skal få tilbud om etterutdannelse innen pedagogisk bruk av pc og internett.