Hva gjør barna skoleklare?

Forskere ved UiS vil undersøke hvilken betydning selvregulering har for norske barns læring og prestasjoner. Skoler i Sandnes og Klepp er med i prosjektet.