• Hytta på 9 kvadratmeter er også veleigna som jaktbu, skrivestove eller hagehus. Heidi Hjorteland Wigestrand

Lanserer minihytte alle har råd til

Hytteliv kan nytast også på 9 kvadratmeter. Med påmonterte hjul kan ein også flytta hytta frå fjord til fjell, alt etter humør.