• Daglig leder Pål Sanner til v. og markedssjef Tore Andersen i Optimarin viser noen av renseanleggene de har installert ombord i 25 skip. Her fra Nor-Shipping messen i Lillestrøm. Thomas Førde

Flesker til i grønnere skipsfart

Rensing av ballastvann er i ferd med å bli big business for Stavanger-firmaet Optimarin. Selskapet har underskrevet en ny rammekontrakt med Norges største offshorerederi, DOF.