• Sentralbanksjef Svein Gjedrem. (Foto: Siv Dolmen)

Bankene følger opp rentekuttet

Norges Bank har kuttet styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 2,5. Bankene har fulgt etter.