• Ove Heimsvik

– Dårlig timing

Midt i finanskrisen flyttet Sandnes Sparebank inn i nye, flotte lokaler — og doblet husleien.