Flere superpendlere

Rune Johansen som arbeider på Orlanplattformen utenfor russiske Sakhalin er ikke alene om å reise langt til jobben. Her er to til.