Norske Skog med forbedret resultat

Norske Skog er inne i en positiv utvikling, men mener det fortsatt er nødvendig med stram drift.