Landbruket fortsatt på retur

Nedgangen i landbruket fortsetter. I den siste produksjonsrunden var det enda færre som søkte om tilskudd både til husdyrhold og jordbruksdrift.