• Knut S. Vindfallet

Lærerstudentene vil jobbe på ungdomsskolen

Fram til og med 2014 har 200 grunnskolelærere i Stavanger kommune mulighet til å pensjonere seg. 90 prosent av disse er ansatt på barnetrinnet.