• Smørkrisa i Norge får Tollvesenet til å gå ut og informere om hvor mye smør du kan ta med inn i landet. Colourbox

Ingen kvotegrense for smør på harrytur

Smørkrisa i Norge får Tollvesenet til å gå ut og informere om hvor mye smør du kan ta med inn i landet. Det er ikke antall pakker som gjelder, men hvor mye de koster.