Flere uføre enn industriarbeidere

Antall personer på uføretrygd passerer i disse dager antall industriarbeidere i Norge, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.