Høy dollar svekker Smedvig-resultatet

At dollaren stiger er i virkeligheten bra for Smedvig, men fører på papiret til et kraftig valutatap og at resultatet svekkes.