Alnor-styret sier nei

Styret i Alnor Kjemiske Fagforening anbefaler medlemmene om å stemme nei til resultatet av de sentrale forhandlingene mellom LO og NHO. Alnor-styret mener at de fagorganiserte nå må benytte sjansen til å si at nok er nok.