Sår tvil om Telenor-aksjen

Blant de profesjonelle investorene i Stavanger rår det en viss tvil om Telenor-aksjen.