Neppe brudd på flaggeplikt i Orkla

Morgan Guaranty Trust står nå som eier av 10,13 prosent av aksjene i Orkla, men det er liten grunn til å tro at flaggeplikten er brutt.