• Det er viktig for den sykemeldte å få rask og god avklaring og oppfølging, mener daglig leder i JSI Jobbkompetanse Arvid Kaspersen. Guro Waksvik

– Arbeidsgiverne mangler kompetanse til å følge opp sykmeldte

Nav har brukt store ressurser på å bøtelegge arbeidsgivere for manglende oppfølging av sykemeldte. Arvid Kaspersen tror mange arbeidsgivere enten har for liten kapasitet eller mangler kompetanse til å følge opp. Han tror en nøytral part kan være veien å gå, både for arbeidsgiver og arbeidstaker.