Bedret overskudd i Telenor

Telenors halvårsresultat var på 883 millioner kroner etter skatt. Dette er en oppgang på 25 millioner kroner fra samme periode i fjor.I fjor var halvårsresultatet etter skatt 858 millioner kroner.