Flatere utleiepriser for næringslokaler

De neste seks månedene ventes ikke leietakstene å stige i Stavanger, Kristiansand og Tromsø. I Oslo, Bergen og Trondheim øker etterspørsel og presset.