Rus/kroppen vår

Rusmidler påvirker kroppen fysisk og psykisk. Misbruk av lovligerusmidler og bruk av ulovlige rusmidler påfører enkeltmenneskerstore, kanskje dødelige skader, og samfunnet bruker store ressurserpå skadevirkningene av rusbruk.