Hva gikk galt på Kverneland?

Med trusselen om den første arbeidsretts-saken på 30 år hengende over seg samler to tillitsvalgte og toledere seg rundt samme bord. Hva gikk galt påplogfabrikken?