Mikkelfeltet sikret gassleveranse til 2010

Mikkelfeltet er sikret avsetning for gassressursene til 2010, etter at Olje— og energidepartementet tildelte fredag Mikkelfeltet leveranseansvar for inngåtte kontrakter.