Oljeindustriens Landsforening vil bedre sikkerhetsarbeidet

STAVANGER: Oljeindustriens Landsforening (OLF) bedyrer at de tar debatten om sviktende sikkerhet i Nordsjøen alvorlig, og erkjenner at sikkerhetsarbeidet ikke har hatt samme forbedringsutvikling som tidligere.