Forsikringsselskapene tjente godt i fjor

Forsikringsselskapene tjente godt i fjor, takket være en god kursutvikling på børsen. Men skadeutbetalingene fortsetter å stige kraftig, går det fram av en pressemelding fra Kredittilsynet.