Kraftig budsjett-protest fra TBL

Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) protesterer på det kraftigste mot regjeringens forslag om utvidelse av arbeidsgiverperioden ved sykdom fra 16 til 21 dager.