Offensive sykepleiere

Det har vært fantastisk inspirerende å se at arbeidstakere i privat sektor som tjener mer enn oss, har fått gjennomslag, sier Hilde Konradsen.