28 musikkelever fra 1998 - hva ble de?

Fem ble ingeniører, fire musikere, tre leger og to ble journalister. Videre: En løytnant, en finansanalytiker, en statsviter, en medisinstudent, en kaféeier, en psykolog, en kvalitetsrådgiver, en dokumentkontroller, en sosionom, en lærer, en motivator, en kulturarbeider, en helsesøster og en disputerer til medisinsk doktorgrad i morgen.