• Hilde Gulbjørnrud maler grønt der vegger og tak skal dekkes av vannabsorberende planter. Anders Minge

De vil bygge tettere og grønnere

Få bilene bort fra gateplan i Hillevåg. Fyll ut i sjøen og fortett med boliger. Det er noen av en rekke forslag fra kommende byplanleggere.