• Vatne Bokhandel har gått til skifteretten og begjært oppbud.

Vatne Bokhandel konkurs

Vatne Bokhandel har kastet kortene, og begjært oppbud. Egenkapitalen er brukt opp, og fire ansatte er sagt opp.