Store kronesvingninger på svake nivåer: – Olje er ikke lenger hot

Usikkerhet og oljeprissvingninger gir for tiden store bevegelser i kronekursen. Til tross for noe kronestyrking onsdag, har én euro blitt 30 øre dyrere bare den siste uken.

Illustrasjon
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

I løpet av onsdagen har prisen på én euro svingt fra en topp på nær 10,80 til 10,68. Styrkingen kommer etter markant svekkelse de siste dagene og sammenfaller i stor grad med oljeprisutslag og risikoappetitt på børsene.

– Det har vært en merkbar endring i risikosentimentet, og da ser vi at ting går veldig fort og at det er stor volatilitet i kronekursen, sier sjeføkonom Øystein Børsum i Swedbank til E24.

Han peker på at markedet i det siste har vært preget av frykt og usikkerhet, som er knyttet til nyheter om utvikling av coronavaksinen og markante endringer i oljeprisen.

– Det er et klima som er dårlig for kronekursen, sier han.

I usikre tider skremmes investorer ofte bort fra små valutaer som den norske kronen.

Onsdag tikker imidlertid børsene oppover og oljeprisen kommer noe tilbake, og da styrker også kronen seg litt.

Sjeføkonom Øystein Børsum i Swedbank.

– Kronen er ikke lenger coronasvak

Børsum understreker at den siste tidens kronesvekkelse handler mer om det internasjonale bildet enn om utsiktene for norsk økonomi.

– Problemet ligger egentlig ikke i Norge. Alt i alt er de relative utsiktene for norsk økonomi fortsatt bedre enn for de aller fleste andre økonomier, sier han.

Mens kronekursen ofte tidligere har vært knyttet til vekst og renter her hjemme i forhold til andre land, ser det nå ut til å ha mindre betydning.

– Når man ser på det som skjedde i mars, så vet nå alle i valutamarkedet hvor ille det kan gå. Risikovilligheten i norske kroner er veldig lav, sier økonomen.

Da coronafrykten herjet i mars gikk kronen på en smell og svekket seg til ny rekord på over 13 mot euro. Siden da har kronen kommet mye tilbake og er nesten tilbake til nivåene fra før pandemien.

– Historisk sett er kronen fortsatt veldig svak, men vår vurderinger er at den ikke lenger er coronasvak, sier Børsum.

Svakere krone er den nye normalen

Swedbank tror norske kroner vil styrke seg noe, men ikke mye på ett års sikt, i takt med at pandemien kommer under kontroll og vi får et oppsving i den globale økonomien.

Børsum begrunner en svakere normal for kronen blant annet med at utenlandske kapitalstrømmer trekkes ut av Norge som oljenasjon.

– Det reflekterer at olje ikke er hot lenger og ikke blir det fremover heller. Implikasjoner er at vi må akseptere svakere kronenivåer, sier Børsum.

En svakere krone er egentlig positivt for den norske økonomien, tilføyer han, og viser til at det bedrer konkurranseevnen. Det blir derimot dyrere å dra til utlandet, når det blir aktuelt igjen.

Sjeføkonom i Danske Bank Frank Jullum.

– Mindre sannsynlig med ny oljedrevet boom

Sjeføkonom i Danske Bank Frank Jullum tror også at klima og skifte til alternative energikilder bidrar til å forklare en svakere normal for kronekursen.

– Selv om oljeprisen skulle komme litt tilbake, er det mindre sannsynlig med en oljedrevet boom igjen. Det er vanskelig å se for seg lange perioder med så høye oljepriser at det ville utløse en store bølge av investeringer på linje med det vi har sett tidligere, sier han.

Jullum påpeker at selv om kronen har svekket seg mye i det siste, så er den fortsatt betydelig sterkere enn Norges Bank så for seg i sin siste renteprognose fra juni. Men han tror ikke det får så mye å si akkurat nå.

– Vi tror Norges Bank må starte renteoppgangen tidligere, og at de på møtet i september vil justere første renteheving to kvartaler frem i tid, sier han.

I juni tydet Norges Banks anslag på første renteheving i slutten av 2022.

Danske Bank regner med at hevingen faktisk kommer i slutten av 2021, men at sentralbanken vil vente med å signalisere det.

Det er basert på at sentralbanken i august trakk frem faren for finansiell ustabilitet, etter overraskende sterkt boligmarked over sommeren. Usikkerhet knyttet til smittespredningen trakk da i motsatt retning.

– Men vi tror sjansen for en ny nedstengning som medfører markant nedtur for økonomien er ganske liten. Selv om smitten øker og nye tiltak innføres, så vurderer vi ikke det som nok til å bremse gjeninnhentingen i norsk økonomi.

Ny renteprognose publiseres sammen med rentebeslutningen 24. september.

Norges Banks renteprognose

Tror ikke vi ser starten på en valutakrig

Euroen har ikke bare styrket seg mot kroner, men også mot dollaren. Styrkingen kommer i kjølvannet av enigheten om EUs krisepakke på 750 milliarder euro i juli, og Feds nye fleksibilitet i inflasjonsmålet, som kan føre til at amerikanske renter holdes lavere enn prisveksten skulle tilsi over en periode.

Torsdag er det klart for nytt rentemøte i ESB, der det ventes at sentralbanksjef Christine Lagarde vil forsøke å snakke ned euroen. I det sist har flere ESB-medlemmer uttalt at eurostyrkingen er en utfordring.

– Hva betyr det for kronekursen?

– Det kan absolutt bli noen kortsiktige svingninger i morgen, men jeg tror ikke ESB-møtet har altfor mye å si for kronekursen på sikt. Det blir nok mest snakk og ikke noe handling, for arsenalet er mer eller mindre tømt, sier Børsum.

Han tror heller ikke det nå er starten på en ny valutakrig, der ulike land kjemper om å svekke sin egen valuta for å styrke konkurranseevnen.

– ESB benytter muligheten til å gjøre verbale intervensjoner. Det er naturlig når de ser at det fungerer, men tilstanden i europeisk økonomi er like ille som i USA, så det er ikke noe grunnlag for å vente sterkere euro.

Publisert: