Regjeringspartiene og Frp enige – dette er den nye krisepakken

I den nye krisepakken fjernes flypassasjeravgiften for hele 2021. Her er tiltakene som skal redde coronarammede bedrifter og kommuner.

FORSTERKER KOMPENSASJONSORDNINGEN: Frp-nestleder Sylvi Listhaug sier partiet er veldige glade for å ha styrket kompensasjonsordningen til bedrifter med nesten 1 milliard kroner.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Etter å ha forhandlet siden forrige uke har regjeringspartiene og Frp mandag kveld kommet til enighet om den nye krisepakken.

Pakken som ble presentert tirsdag i forrige uke var på 17,7 milliarder i ulike tiltak. Den nye pakken er utvidet med 4,4 milliarder kroner.

– Når staten pålegge strenge smitteverntiltak er det også viktig at staten stiller opp for dem som blir hardt rammet av det, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug under fremleggelsen av krisepakken.

Støtteordningen for bedrifter som mister inntekt forbedres kraftig, lavmomsen blir halvert frem til 1. juli og fritaket for flypassasjeravgiften videreføres ut hele 2021.

Også ordningen med utsatt skatt for bedrifter som sliter blir forlenget. Partiene er samtidig enige om å sette av til sammen 400 millioner kroner for å bekjempe ensomhet blant eldre.

Dette er tiltakene:

 • Støtteordning til bedrifter som mister store deler av sin inntekt: Partiene er enige om å øke kompensasjonsgraden i kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall fra 60 til 70 prosent i perioden september til oktober 2020, fra 70 til 85 prosent i perioden november og desember 2020 og fra 70 til 80 prosent i perioden januar og februar 2021
 • Samtidig økes maksimaltaket fra 50 til 80 millioner kroner. Regjeringen skal og utvikle forslag til en ny modell for kompensasjon for perioden etter februar – dersom smittesituasjonen tilsier det
 • Utsatte grupper: Forlenge særordningen for permitterte lærlinger og justere opp potten til å bekjempe ensomhet blant eldre til 400 millioner
 • Kultur, evnet og reiseliv: Utvide den midlertidige støtteordningen for publikumsåpne arrangementer slik at den dekker arrangementer med 350 eller flere deltagere. Sette av 350 millioner kroner til styrking av omstillingsordningen for reiselivet basert på eventbransjens behov
 • Statlig lånegaranti: Forlenge ordningen med statlig garanterte lån for små og mellomstore bedrifter ut første halvår 2021 og øke tilskuddssatsen i låne- og tilskuddsordningen fra 40 % til 60 %
 • Pakkereiser: Regjeringen skal komme tilbake med vurderinger av forslag til tiltak for å bidra til at garantimarkedet for pakkereisearrangørene fungerer i 2021
 • Luftfart: Justere opp summen avsatt til kjøp av flyruter i 2021 til totalt 2 milliarder kroner og sette av 35 millioner kroner i kompensasjon til Torp lufthavn. Forlenger det midlertidige fritaket for flypassasjeravgiften ut 2021. Regjeringen skal utarbeide et forslag til hvordan ikke-statlige lufthavner, blant annet Torp og Haugesund, kan sikres videre drift i 2021. Videre skal Regjeringen skal komme med forslag til tiltak for luftfarten, herunder en vurdering av behovet for en kompensasjonsordning for luftfarten og rammen for rutekjøp
 • Skatt og avgift: Videreføre den reduserte satsen på lav moms fram til 1. juli 2021 og utsette oppstart for innbetaling av avdrag på ordningen for utsatt skatt til 1. april. Regjeringen skal og vurdere behovet for en ytterligere forlengning av ordningen med utsettelse av skatteinnbetalinger. Noen andre viktige tiltak foreslått i regjeringens tiltakspakke, som også Frp stiller seg bak:
 • 7,3 milliarder i kompensasjon til kommuner og fylker for å kompensere for merutgifter og mindreinntekter som følge av pandemien
 • En ny, bred kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av coronapandemien for perioden september 2020 – februar 2021. Den forsterkes
 • 1 milliard kroner til helsesektoren, blant annet til å etablere et nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr
 • Videreføring av midlertidige regler for sykepenger til arbeidstagere, frilansere og selvstendig næringsdrivende ved coronarelatert fravær frem til 31. mars 2021
 • Videreføring av høyere kompensasjonsgrad i dagpengeordningen frem til 31. mars 2021
 • En kompensasjonsordning for smittevernutgifter for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som ikke benytter offentlige karantenehotell
 • Støtteordning for publikumsåpne arrangementer
 • Bedriftsutvikling for reiselivsbedrifter
 • Videreføring av det midlertidige regelverket for omsorgspenger knyttet til coronapandemien frem til 30. juni 2021, og doble kvoter med omsorgspenger i 2021
 • Tiltak rettet mot sårbare grupper for å avhjelpe psykisk og sosial belastning som følge av pandemien og smitteverntiltakene
 • Karantenehotell for å redusere risikoen for importsmitte

– Nok en gang har Fremskrittspartiet forbedret og styrket krisepakkene i Stortinget. Det har vært helt nødvendig av hensyn til folks arbeidsplasser og norske bedrifter. Kraftige avgiftsreduksjoner og mer penger for å kompensere de inngripende tiltakene til regjeringen som følge av pandemien har vært helt avgjørende for å komme til enighet, sier Frp-leder Siv Jensen.

Frp: – Venter harde forhandlinger

Listhaug sier til VG at forhandlingene med regjeringspartiene om krisepakken gikk veldig tregt gjennom helgen.

Etter enigheten fortsetter forhandlingene om statsbudsjettet.

– Når det tok så lang tid å bli enig her, hva da med budsjettet?

– Det er kjempekrevende. Det står igjen veldig, veldig mye der. Vi har satt resten til side for å konsentrere oss om krisepakken, men vi har brukt lengre tid på den enn jeg hadde trodd. Det venter harde forhandlinger fremover. Så får vi ta en dag om gangen.

– Klarer dere å bli enige?

– Vårt utgangspunkt er at vi ønsker å komme til enighet, men det betinger at det blir et resultat som vi er fornøyd med, sier Listhaug.

SVARER: Mudassar Kapur i Høyre.

Høyre: – Vi har jobbet

Finanskomiteens leder Mudassar Kapur (H) er glad for at de er kommet til en enighet med Frp om en ny krisepakke.

– Sylvi Listhaug var veldig streng med deg for et par dager siden. Hun sa det gikk med museskritt. Hva har skjedd i løpet av helgen?

– Vi har jobbet. I løpet av en sånn prosess hvor en får en tiltakspakke på 18 milliarder kroner er det en del ting som må avklares og kvalitetssikringen må være på plass slik at vi vet at det vi vedtar i Stortinget er gjennomførbart. Det kan ta litt tid noen ganger, men vi har hatt progresjon hele veien. Vi la frem en ganske svær pakke på tirsdag og legger frem en enighet i dag. Det er jeg glad for.

– Hvorfor legger dere ikke bare opp til en god nok krisepakke fra starten av?

– Regjeringen har lagt frem kraftfulle krisepakker i flere omganger siden mars. Vi har så langt i år brukt over 120 milliarder kroner på coronarelaterte tiltak, sier han.

Slaktet av opposisjonen

Opposisjonen er misfornøyde både med pakkens størrelse og tiltakenes innretning.

– Dette er kortsiktig og ikke godt nok. Nå har vi stått i dette siden mars – og vi skal stå i det lenge. Regjeringen og Frp mangler en klar og tydelig plan som kan gi forutsigbarhet for arbeidstakere og bedrifter, er kraftig nok til å holde folk i jobb og som stiller krav til sosial rettferdighet for å hindre at forskjellene øker som følge av krisen, sier Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson Terje Aasland.

VIL HA MER: Sigbjørn Gjelsvik i Senterpartiet.

Senterpartiets finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik mener regjeringen og Frp burde åpnet lommeboka mye mer.

– Nå legger de opp til å bruke mer enn tjue milliarder kroner. Hvor mange milliarder burde man brukt?

– Det viktigste er å gjøre det som må til, men vi burde i alle fall hatt en krisepakke på det dobbelte av det som blir lagt på bordet her i dag.

– Så førti milliarder kroner?

– Ja, i den størrelsesorden.

SV-nestlederen: – Forbanna

SVs nestleder og næringspolitiske talsperson, Torgeir Knag Fylkesnes, mener at krisepakken er «en finger i øyet til folk flest».

– Over 21 milliarder ut av fellesskapskassa uten å stille et eneste krav om at penger ikke skal gå til bonuser, utbytte eller oppsigelser. Ingen krav mot at penger går til berikelse, ingen krav som sikrer vanlige arbeidsfolk i en vanskelig situasjon, sier Fylkesnes i en skriftlig kommentar til VG.

– De hever støttetaket for de store konsernene til 80 millioner, mens vanlige arbeidsfolk må leve i utrygghet. Dette gjør meg forbanna!

KRITISK: Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Hårreisende usosialt, mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes:

– Ingenting til de arbeidsledige. Slagordet «for folk flest» er en markedsføringsbløff. Frp har verken tatt til orde for eller fått gjennomslag for et eneste tiltak som virkelig bøter på situasjonen for de arbeidsledige, sier han.

– Det er viktig å sikre arbeidsplasser, men Frp har vært ensidig fokusert på tiltakene retta mot bedriftseierne. De lukker øynene for dem som har hatt for lite inntekt til å få rett på dagpenger, for alle dem som er i ferd med å falle ut av dagpengeordningen og AAP fordi regjeringa ikke forlenger maksperioden, og for de mange hundre tusen som vil få mindre inntekt også til sommeren, fordi regjeringen har tatt fra de arbeidsledige feriepengene.

Publisert: