Telenor gjør corona-kutt i investeringene

Telenor startet året med god fart og hadde håpet på en liten vekst i inntektene og driftsresultatet i 2020, men det tror de ikke lenger er mulig. Reiserestriksjoner og nedstengte samfunn som følge av coronaviruset demper salget og legger et lokk på inntektene fra kundenes utenlandsbruk.

Konsernsjef Sigve Brekke (t.v.) og avtroppende finansdirektør og påtroppende Asia-sjef Jørgen A. Rostrup i Telenor. Arkivbilde.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Telenor slapp tirsdag resultatene for første kvartal 2020 og der tar selskapet nå grep som følge av coronautbruddet og konsekvensene det har for virksomheten.

«Resultatene i første kvartal er i tråd med guidingen kommunisert i forrige kvartal», skriver selskapet og fortsetter med at de «fra andre halvdel av mars ser vi konsekvensene av covid-19 på våre resultater».

Som følge av reiserestriksjoner og som følge av at mange land Telenor opererer i regelrett er stengt ned, så påvirkes inntekter fra både roaming (kundenes utenlandsbruk av mobil) og kontantkortkjøp, ettersom det er mange steder i Asia der det nå er vanskeligere for kundene å komme seg på butikken for å kjøpe kontantkort.

«Disse effektene fortsetter inn i andre kvartal», skriver Telenor videre.

E24 fikk i mars innblikk i et av Telenors konsernledermøter og der var nettopp muligheten for kontantkortsalg i corona-krisen et av temaene ledelsen diskuterte.

Som følge av utviklingen endrer Telenor nå guidingen (prognosen) for 2020:

  • Telenor anslo opprinnelig en såkalt organisk vekst i abonnements- og trafikkinntekter (egen vekst justert for oppkjøp og salg) på mellom null og to prosent i 2020. Nå venter Telenor «lavere» inntekter enn i fjor
  • Selskapet anslo i tillegg en organisk vekst i brutto driftsresultat (EBITDA) på to til fire prosent, drevet av moderniseringstiltak. Nå ventes det en «lavere EBITDA-vekst enn tidligere indikert».
  • Til sist ventet Telenor et investeringsnivå, ikke medregnet utgifter til lisenser og spektrum, på 15 prosent av inntektene i 2020. Dette er nå nedjustert til «rundt 13 prosent».

Investeringene kuttes «for å sikre robust kontantstrøm vil Telenor optimalisere investerings- og kostnadsstyring ytterligere», skriver selskapet som samtidig opprettholder sine prognoser for mellomlang sikt.

På innsiden av Telenor: Slik styres et gigakonsern i krisetider

Bedre start på året enn ventet

Selv om utviklingen har bremset opp nå, så er Telenor fornøyd med utviklingen på starten av året. Selskapet leverer både bedre tall for første kvartal i år enn i fjor, og også bedre enn analytikerne hadde ventet.

Unntaket er resultat etter skatt som falt fra 3,8 milliarder til 698 millioner kroner. Det kraftige fallet på bunnlinjen kommer blant annet av netto finansielle poster på 4,3 milliarder kroner, hvorav et urealisert valutatap på 2,7 milliarder utgjør en stor del. I tillegg kommer økte nedskrivninger på 1,5 milliarder kroner i DNA i Finland, dtac i Thailand og i Norge.

Omsetningen økte fra 26,6 til 31,0 milliarder kroner i første kvartal, mens analytikerne hadde ventet en vekst til 30,7 milliarder, ifølge konsensustall fra InFront/TDN.

Abonnement- og trafikkinntektene steg to prosent, mens brutto driftsresultat steg tre prosent før oppkjøp.

Det var ventet at Telenor ville sitte igjen med et justert driftsresultat på 13,8 milliarder, men selskapet kan vise til en oppgang fra 12,2 til 14,1 milliarder.

«Vi fortsetter Telenors moderniseringsreise, og i første kvartal 2020 så vi en økning i bruken av produkter som erstatter kobbernettet i Norge. På konsernnivå ble kostnadene redusert med to prosent», skriver Telenor.

Selskapet melder om en vekst på 25 prosent i Myanmar, «drevet hovedsakelig av en imponerende abonnementsutvikling», samtidig som «de utfordrende markedssituasjonene i Sverige og Pakistan vedvarte i kvartalet».

Telenors regnskap for første kvartal
Publisert: