- Oljå må drive sambruk

Dersom oljeselskapene slår sine lønnings— og personalfunksjoner sammen, kan betydelig virksomhet sikres i Stavanger.