100 årsverk forsvinn frå Kårstø

Eit omfattande spareprogram innan norsk gasstransport kuttar talet på årsverk på Kårstø med 100.