- Ingen avgjørelse om hovedkontor

— Først skal medlemmene i Nopef gjennom uravstemning avgjøre om de vil fusjonere med Kjemisk. Deretter avgjøres hvor hovedkontoret skal ligge, i Stavanger eller i Oslo.