Fleire filippinarar enn nordmenn på norske skip

Ferske tal frå Norges Rederiforbund viser at i alt 45.055 utlendingar er tilsett på norske skip i utanriksfart. Av desse er 19.025 frå Filippinane.