Ny kapital berger driften

I fjor gikk Applied Plasma Physics ASA igjen med et betydelig underskudd, og all egenkapital var ved årsskiftet tapt. Selskapet omsatte for 3,5 millioner kroner, og hadde minus 6,8 millioner kroner i resultat før skatt.