12 permitterte i Simrad

Stadig enklere produkter og stadig større sesongsvingninger i lystbåtmarkedet gir utslag for Simrad AS.