Sp-Brekk granskes av Riksrevisjonen

Riksrevisjonen gransker ekstraordinære honorarer som styreleder Lars Peder Brekk i Helse Nord-Trøndelag skal ha mottatt fra helseforetaket.