Fryktar at Stortinget avseier dødsdom for laksen i Suldal

Arbeiderpartiet og Frp vil avskaffa dei midlertidige sikringssonane for villaks og kan få fleirtal med regjeringspartia. Villaksens vener er i harnisk. Oppdrettsnæringa gler seg.