Olje størst, kull øker mest

Olje er fortsatt den viktigste globale energibærer unntatt itidligere Sovjet hvor gass dominerer. Men kull øker mest globalt.Forbruket steg med 6,9 prosent både i fjor og forfjor.