I neste uke kan private sikre seg Statoil-aksjer

I neste uke kan privatpersoner kjøpe aksjer i Statoil til en kurspå 85 kroner.