- Mangelfull styring på Shells Draugen

Petroleumstilsynet er ikke helt fornøyd med utviklingen av helse-,miljø— og sikkerhetssystemene (HMS) på det Shell-opererteDraugen-feltet på Haltenbanken. Selskapet har de siste årene hattflere alvorlige hendelser på Draugen og tilknyttedesatellittfelter.