Svakt fra Kverneland

Kverneland Groups resultat for 2003 ble det svakeste på flere år.Ekstremvær på Kontinentet og usikkerhet om EUs nyelandbrukspolitikk får hovedskylda.