Statoil i tidspress på Kristin og Snøhvit

Statoil har forsinkelser både på Kristin-feltet og Snøhvit. Dyreboreoperasjoner og forsinkelser i Spania er grunnen.