Kårstø best i klassen

Utvidinga av gassanlegga på Kårstø tok førsteprisen i Statoils interne konkurranse blant milliardprosjekt for til saman 100 milliardar kroner.