Vedum med nye strøm­tiltak: Vil gjøre fast­pris billigere

SKIPTVET (E24) Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) foreslår skattegrep som skal gi lavere fastpris på strøm. – Vi kommer til å legge stort press på kraftselskapene, sier han.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) inne på Vamma kraftverk i Østfold.
Publisert: Publisert:

Onsdag tok Vedum og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) turen til Vamma kraftverk i Skiptvet kommune i Viken fylke for å legge frem et nytt forslag:

Regjeringen vil gjøre en skatteendring som skal gi kraftbransjen mulighet til å tilby billigere fastpris på strøm til bedrifter og husholdninger enn i dag. Målet er at dette skal gjelde fra 1. januar 2023.

Kraftbransjen har lenge hatt forutsigbar grunnrenteskatt for langsiktige fastprisavtaler til kraftforedlende industri. Nå skal reglene innføres for alle. Da skal også vanlige folk og mindre bedrifter i teorien kunne få billigere fastprisavtaler.

– Vi kommer til å legge stort press på kraftselskapene, om at de må komme med avtaler som gir mer trygghet. Det som har vært i vinter har vært altfor brutalt, sier Vedum til E24.

Strøm har tradisjonelt vært svært billig i Norge, og i motsetning til i nabolandene velger svært få norske private strømkunder fastpriskontrakter. Dette kan imidlertid endre seg etter vinterens prissjokk på strøm i de sørligste delene av landet.

Regjeringen jobber med å få kraftbransjen til å tilby fastpriser over perioder på tre, fem og syv år. Den vil også begrense det maksimale prispåslaget fra strømselskapene, som er mellomleddet mellom kraftprodusentene og strømkundene.

Finansminister Vedum vil gjøre fastprisavtalene billigere og inkludere alle i systemet.
Energi Norge foreslår skattegrep: Ønsker lavere fastpris på strøm

– Ekstremt høye priser

Selskaper tilbyr allerede i dag fast strømpris på lange kontrakter, for eksempel i perioder på et halvt år, ett år eller over flere år. Disse er i teorien dyrere enn nødvendig fordi kraftprodusentene må ta høyde for at skatten svinger med strømprisene.

Vedums skatteendring vil gjøre til at kraftprodusentene betaler skatt ut fra den strømprisen de tilbyr i avtalene, mens skatten i dag er basert på markedsprisen.

Grepet skal gi lavere risiko for kraftbransjen, slik at de kan tilby billigere kontrakter til deg og meg.

– Det er viktig for å stabilisere det vi har vært gjennom i vinter, som har vært ekstremt høye priser, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til E24.

– Så er dette med på å lage mer forutsigbarhet, mer stabilitet når det gjelder prisnivået, sier han.

Olje- og energiministeren understreker at dette er spesielt viktig for næringslivet, som ikke har vært omfattet av de samme strømstøtteordningen som husholdningene.

Vedum sammen med olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Forventer endringer i kraftbransjen

Forslaget skal nå ut på høring. Vedum mener at kraftbransjen må følge opp med å tilby bedre avtaler.

– Nå gjør vi dette. Da forventer vi også at de tar ansvar for å tilby gode fastprisavtaler mot kunder og mindre bedrifter, sier Vedum til E24.

– Dette er en stor skatteendring vi legger opp til. Nå gir vi to års rom til kraftselskapene, til at de nettopp må vise at når vi gjør denne endringen, så tilbyr de avtaler som gir mer trygghet i hverdagen, sier han.

Regelendringen skal ifølge finansministeren ikke gi mindre skatteinngang over tid.

Vedum varslet allerede i februar at han jobbet med disse endringene. I går varslet også regjeringen og SV at vinterens strømstøtte forlenges til mars 2023.

PS! Vannkraftanlegget i Vamma utnytter elven Glomma. Det ble satt i drift i 1915 og eies av Hafslund. Kraftverket har en kapasitet på 343 megawatt og produserer 1,6 terawattimer (TWh) strøm årlig, som tilsvarer over én prosent av Norges strømforbruk.

Strømstøtten forlenges til mars 2023 og bostøtten styrkes

– Vil berømme regjeringen

Administrerende direktør Knut Kroepelien i bransjeorganisasjonen Energi Norge er fornøyd med Vedums grep.

– Vi vil berømme regjeringen for raskt å gå videre med en høring om skattereglene for langsiktig vannkraftkontrakter. Vi tror det er et viktig element at bedrifter og husholdninger vil kunne få tilbud om gode langsiktige kontrakter på strøm, sier Kroepelien til E24.

– Vi forventer også i fremtiden betydelige svingninger i kraftprisene knyttet til ustabilt vær og produksjon og fordi omstillingen bort fra fossil energi vil være humpete, sier han.

Endringene i reglene vil trolig føre til mer gunstige prisavtaler også for dem som vil binde strømprisen i lengre tid, mener Kroepelien.

– Kraftprodusentene vil være forberedt på å tilby større volum på langsiktige kontrakter når regelverket er endret, sier han.

– Hva vil dette bety for vanlige folk?

– For mindre bedrifter og folk flest vil strømleverandørene med dette kunne tilby mer attraktive langsiktige prisavtaler. Da kan folk velge mellom å ligge i spotprisen eller helt eller delvis på langvarige kontrakter, sier Kroepelien.

Lite snø kan presse strømprisene ytterligere
Vamma kraftverk i Østfold drives av Hafslund Eco.

Gunstig med fastpris

Denne vinteren har strømprisene vært skyhøye, og da har langsiktige fastprisavtaler vært ekstra gunstige. E24 har tidligere omtalt Eivind Seigerud, som driver et sykehjem og i 2020 bandt strømprisen på 35 øre kilowattimen i tre år.

– Det eneste jeg angrer på er at jeg ikke inngikk fastprisavtale tidligere, sa Eivind Seigerud til E24 tidligere i år.

Strømprisen i det sørlige Norge ble i fjor på 76 øre i snitt, og i desember var snittprisen oppe i 1,77 kroner. Etter å ha avtatt noe i januar og februar ble det igjen tidenes dyreste strøm i mars, på 1,87 kroner kilowattimen i snitt.

– Hele målet vårt er at dette skal kunne gi mer forutsigbarhet, mer trygghet. Det gir folk en mulighet, og så skal selvfølgelig folk få velge selv, sier Vedum om forslaget.

Bedriftseier byttet til fastpris i 2020: – Så ikke for meg at jeg ville spare så mye

Mer fastpris i nabolandene

Ifølge Energi Norge har rundt 25 prosent av strømkundene i Sverige fastprisavtaler. I Danmark og Finland er andelen over 50 prosent, ifølge organisasjonen.

I Norge velger nesten ingen fastpris, og andelen har ifølge Kroepelien i Energi Norge gått ned de siste 20 årene. Han knytter dette til at nordmenn er vant til at strømmen er billig.

– Sammenlignet med strømkundene i våre naboland så er det påfallende få nordmenn som har fastpris, bare tre til fire prosent, sa Kroepelien til E24 i februar.

De siste ti årene til og med 2020 har fastprisen i langsiktige kraftavtaler i snitt vært om lag 0,5 øre per kilowattime høyere enn markedsprisen på strøm (spotprisen), ifølge Energi Norge.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) besøkte onsdag Vamma kraftverk i Skiptvet kommune i Viken fylke.
Strømpris på 1,87 kroner kilowattimen i mars: – Den dyreste måneden noensinne
Publisert: